Ako implementovať skripty na webe, aby bol čo najrýchlejší

Čas je dôkladným nepriateľom medzi vašim webom a návštevníkmi. Určite ste sa už stretli so zaujímavým obsahom, ktorý si chcete na nejakej stránke pozrieť, no jej načítanie je tak pomalé, že vás samotný čas načítania stránky odradí a tak odídete. Rovnaký prípad sa môže stať aj vašim návštevníkom, ktorí majú záujem o vaše produkty alebo služby na webe, no rýchlosť načítavania celého obsahu je pomalší, ako by mal byť. Čo s tým?

Čo ovplyvňuje rýchlosť webu?

Rýchlosť webu je ovplyvňovaná rôznymi faktormi, ktoré sa týkajú technickej implementácie, obsahu a interakcií na stránke. Môže ísť o samotný hosting, v najväčšom prípade o bezplatný alebo ten v nižšej cenovej kategórií. Stáva sa tomu tak pri zdieľaných serveroch, kedy zdieľate server s viacerými webmi, ktoré môžu samotný server preťažiť.

V rámci webu môže ísť o veľké multimédiá, ako sú obrázky alebo videá, ktoré zaberajú príliš veľa miesta, čo môže načítanie stránky značne spomaliť. Okrem iného môže ísť aj o dlhé databázy, asynchrónne načítavanie, optimalizáciu databázy a mnohé ďalšie.

Prečo je rýchlosť webu dôležitá?

Rýchlosť webu je veľmi dôležitým aspektom používateľského rozhrania a rovnako tiež správneho chodu vášho webu. Užívatelia očakávajú rýchle načítavanie a jednoduché prechody medzi stránkami. Ak sa web dlho načítava, návštevníci môžu stratiť trpezlivosť, a tak, ako sme spomenuli na začiatku, môžu opustiť stránku.

Pomalý web môže mať negatívny vplyv na konverzie a predaje. Ak sa stránka načítava príliš dlho, návštevníci môžu opustiť nákupný proces alebo odísť bez vykonania požadovanej akcie, či už ide o nákup, registráciu alebo vyplnenie formulára. Rýchlosť webu je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú aj hodnotenie vyhľadávačov. Rýchly web môže mať lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo zvyšuje jeho viditeľnosť a priláka viac organických návštevníkov.

Ako rýchlosť webu merať?

Existuje niekoľko nástrojov, pomocou ktorých viete odmerať rýchlosť vášho webu. Pomocou týchto nástrojov dokážete zistiť hodnoty načítavania stránky cez rôzne zariadenia, rýchlosť zobrazenia obsahu či detailné štatistiky častí webu, ktoré samotný web spomaľujú a mali by byť optimalizované.

Najlepší a najčastejší spôsob, akým merať rýchlosť vášho webu je za pomoci PageSpeed Insights od Google. Tento nástroj poskytuje analýzu rýchlosti vášho webu pre počítačové aj mobilné zariadenia. Poskytuje konkrétne odporúčania na zlepšenie rýchlosti a optimalizácie.

Okrem iného je možné rýchlosť webu otestovať za pomoci GTmetrix, WebPageTest, Pingdom Tools, Speed, YSlow alebo DareBoost.

Čo sú skripty?

Skripty na webe sú programovacie kódy napísané v jazyku JavaScript (alebo iných jazykoch, ako napríklad TypeScript) alebo aj iných technológiách, ktoré sa vykonávajú v prehliadači. Tieto skripty umožňujú interaktivitu, dynamickosť a komplexnejšie funkcie na webových stránkach. Skripty na webe sa spúšťajú pri načítavaní stránky alebo na základe interakcie používateľa a môžu ovplyvňovať správanie a vzhľad stránky. Menej skriptov znamená menej HTTP požiadaviek a rýchlejšie načítavanie.

Minifikácia a zlúčenie skriptov

Tieto techniky sa zameriavajú na zmenšenie veľkosti a počtu HTTP požiadaviek potrebných na načítavanie skriptov, čo vedie k rýchlejšiemu načítavaniu stránok. Minifikácia spočíva v procese zmenšenia veľkosti skriptových súborov odstránením zbytočných medzier, riadkov, komentárov a iných nepotrebných znakov z kódu. To zabezpečuje, že kód zostáva rovnako funkčný, ale zaberie menej miesta.

Zlúčenie znamená, že viacero samostatných skriptových súborov je kombinovaných do jedného súboru. Tým sa znižuje počet HTTP požiadaviek potrebných na načítavanie skriptov a umožňuje ich načítavanie v jednej požiadavke. Tento krok môže zvýšiť efektivitu načítavania, pretože sa minimalizuje oneskorenie spôsobené viacerými požiadavkami.

Pri zlúčení skriptov je dôležité zabezpečiť, aby bol zlúčený súbor stále platným a funkčným skriptom. Niektoré moderné nástroje na vývoj poskytujú automatizované spôsoby zlúčenia a minifikácie skriptov, čo uľahčuje tento proces.

Je však potrebné aby ste si uvedomili, že minifikácia a zlúčenie by mali byť vykonávané opatrne. Pred každou zmenou by sa mal kód testovať, aby ste sa uistili, že sa neporuší funkcionalita kódu. Je tiež dobré mať záložnú kópiu nezmenšených skriptov pre prípadné úpravy.

Caching

Caching je technika používaná na ukladanie kópii často používaných dát alebo obsahu, aby sa zlepšila rýchlosť a výkonnosť webových stránok a aplikácií. Ide o medzipamäť, ktorá umožňuje ukladať už načítané alebo vypočítané dáta a následne ich poskytovať rýchlo bez potreby opätovného načítavania pri každej požiadavke.

Medzi výhody medzipamäte môžeme zaradiť zvýšený výkon webu, menšiu záťaž serverov, nižšiu spotrebu dát či lepšie užívateľské rozhranie.

Existujú rôzne druhy cachingu, ktoré sa používajú v rôznych častiach webových stránok a aplikácií:

  • Prehliadačová medzipamäť: Prehliadače ukladajú kópie webových stránok, obrázkov a skriptov na lokálnom zariadení používateľa. Pri opätovnej návšteve stránky sa prehliadač pokúsi načítať obsah z medzipamäte namiesto jeho opätovného sťahovania zo servera, čo vedie k rýchlejšiemu načítavaniu.
  • Serverová medzpamäť: Serverové caching umožňuje ukladať kópie dát alebo celých stránok na strane servera. Tieto kópie sa poskytujú návštevníkom bez nutnosti opätovného generovania obsahu, čo výrazne zlepšuje rýchlosť serverových odpovedí.
  • Proxy medzipamäť: Proxy servery medzi klientom a cieľovým serverom môžu ukladať kópie obsahu na strane proxy. To znamená, že viacerí používatelia môžu získavať obsah z rovnakej kópie na proxy serveri namiesto požadovania cieľového servera.
  • Databázová medzipamäť: Pri databázovom cachingu sa ukladajú kópie dát z databázy, čím sa znižuje potreba opakovaných dopytov na databázu. To môže výrazne zvýšiť rýchlosť načítavania obsahu, ktorý sa často mení len zriedka.
  • Objektová medzipamäť: Táto technika sa používa na ukladanie celých objektov alebo výsledkov výpočtov, ktoré sú nákladné na spracovanie. Tieto objekty sa ukladajú do medzipamäte a poskytujú sa pri budúcich požiadavkách.

Nenechajte návštevníkov vášho webu čakať na obsah, ktorý chcú vidieť. Vykonajte spomenuté zmeny a zabezpečte, že načítavanie vášho webu bude trvať len niekoľko málo sekúnd. Nezabúdajte každú zmenu dôkladne testovať a kontrolovať funkčnosť webu, aby ste nenarušil jeho chod. Ak však vy a web development nie ste kamaráti, radi vám pomôžeme optimalizovať vašu webovú stránku na maximum.