Ako merať a sledovať účinnosť vášho obsahu

Účinnosť obsahu je jedným z kľúčových faktorov, ktorý ovplyvňuje úspech a dosah vašej prítomnosti v digitále. V dobe, kedy sú sociálne siete presýtené obsahom rôzneho druhu, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým neustále sledovať a hodnotiť efektivitu vášho publikovaného obsahu. Bez kvalitného merania účinnosti vašej tvorby riskujete, že investujete čas a zdroje do stratégie, ktorá vám neprinesie požadované výsledky. V tomto článku si preberieme, ako merať a sledovať účinnosť vášho obsahu, aké faktory sledovať a ako ich vyhodnocovať.

Kľúčové metriky pre meranie účinnosti obsahu

Miera konverzií (konverzný pomer)

Konverzia je cieľ, ktorý určujete pre užívateľov, ktorí sa dostanú k vášmu obsahu. Môže ísť o navštívenie profilu na sociálnych sieťach alebo kliknutie na presmerovanie na váš e-shop. A teda, konverzný pomer je dôležitým ukazovateľom efektívnosti reklamovaného obsahu či vo všeobecnosti kampane.

ROI – návratnosť investícií

ROI, anglicky return on investment, môžeme preložiť ako mieru výkonnosti používanú na hodnotenie efektívnosti alebo ziskovosti investície alebo porovnanie efektívnosti viacerých rôznych investícií. Vysoká návratnosť investícií znamená, že zisky investície sú v porovnaní s jej nákladmi vyhovujúce.

CPA – cena za akvizíciu

CPA je reklamný model, ktorý pozostáva z tvorcu obsahu, podniku (vás ako inzerenta) a siete CPA. Ide o formu affiliate marketingu s vysokou návratnosťou investícií, ktorá vám môže umožniť oslovenie špecifického publika prostredníctvom partnerstva s tvorcami obsahu na sociálnych sieťach.

CTR – miera prekliknutí

CTR (Click-Through Rate) alebo miera prekliknutí je ukazovateľ, ktorý sa používa v digitálnom marketingu a týka sa najmä obsahu zdieľaného na sociálnych sieťach. Vyjadruje percento ľudí, ktorí po zobrazení obsahu na sociálnej sieti kliknú na nejaký odkaz alebo vykonajú požadovanú akciu. V prípade sociálnych sietí CTR meria pomer medzi počtom kliknutí na obsah a počtom zobrazení (impresií) tohto obsahu.

Dosah na sociálnych sieťach

Social Media Reach, tiež nazývaný dosah na sociálnych médiách, je metrický ukazovateľ, ktorý meria počet používateľov, ktorí videli konkrétny obsah alebo príspevok na vašom profile bez ohľadu na to, koľko krát bol príspevok zobrazený. Dosah na sociálnych médiách zahŕňa všetkých používateľov, ktorí môžu vidieť váš obsah bez ohľadu na to, či ho lajknú, okomentujú alebo kliknú naň.

Sledovanie organického dosahu na sociálnych sieťach

Organický dosah sa týka počtu používateľov, ktorí videli váš obsah na sociálnej sieti bez toho, aby ste za to platili. Ide o všetok neplatený obsah, ktorý prispievate na Facebook, Instagram alebo ktorúkoľvek inú platformu.

Sledovanie organického dosahu je dôležité z dôvodu, že máte možnosť získať prehľad o tom, ako efektívny je váš obsah pri zaujatí pozornosti vašej cieľovej skupiny bez toho, aby ste museli obsah finančne propagovať. Organický dosah vám poskytne informácie o tom, aký podiel vašej komunity vidí váš obsah a môžete sledovať, aké typy príspevkov majú lepší dosah, aby ste mohli prispôsobiť svoju obsahovú stratégiu a dosiahli vyšší organický dosah.

Analýza vyhľadávania a SEO

Analýza vyhľadávania a samotné SEO majú veľký vplyv na váš obsah na sociálnych sieťach. Môžu pomôcť zvýšiť organický dosah či zviditeľniť váš profil a príspevky. Exituje niekoľko spôsobov, ako môže práve tento krok pomôcť kľudne aj pri sledovaní účinnosti vášho obsahu:

  • Kľúčové slová: Pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach je dôležité identifikovať relevantné kľúčové slová, ktoré váš obsah charakterizujú a sú dôležité pre vašu cieľovú skupinu = relevantné kľúčové slová môžu pomôcť s účinnosťou vášho obsahu a väčšími impresiami.
  • Trendy vyhľadávania: Používanie aktuálnych a populárnych trendov z vyhľadávania môže byť užitočné pri tvorbe obsahu na sociálnych sieťach. Trendy jednoducho letia, preto vyskúšajte niektoré z populárnych obsahov na svojom profile a zistite, či obsah spĺňa vaše očakávania.
  • Sledovanie konkurencie: Analyzovať, aký typ obsahu zdieľajú vaši konkurenti a aké sú ich úspešné príspevky, vám môže poskytnúť inšpiráciu pre vaše vlastné obsahové kampane. Skúmanie ich kľúčových slov a optimalizačných techník môže pomôcť zlepšiť váš vlastný obsah.

A/B testovanie obsahu

A/B testovanie obsahu na sociálnych sieťach je proces, pri ktorom sa testujú dva rôzne varianty obsahu (A a B) s cieľom zistiť, ktorý z nich má lepší výkon a získa vyšší dosah a impresie od požadovanej cieľovej skupiny. Môže ísť o testovanie obsahu pre jeden konkrétny produkt, no v iných verziách (napríklad, ide o zmeny v nadpisoch, farbách, formátoch a iné).

Po určenom období zanalyzujete, ktorý obsah mal lepší dosah, vyššiu mieru engagementu alebo konverzie. Po ukončení testovania sa vyhodnotia získané dáta a zistíte, ktorý variant bol úspešnejší v dosahovaní stanovených cieľov. Po tomto testovaní viete do svojho publikovaného obsahu pridávať príspevky, ktoré budú účinné a budú prinášať požadované výsledky.

Nástroje na meranie účinnosti

Nástroje, ktoré môžete používať na meranie účinnosti vášho obsahu sa zväčša nachádzajú na samotnej platforme. Nájdete ich najmä v rámci Google a platforiem Facebook, Instagram či Twitter. V nasledujúcej časti sa povenujeme sociálnym sieťam, ktoré sú najpoužívanejšie pre podnikateľské účely, a predstavíme vám nástroje, ktoré vám pomôžu vyhodnotiť účinnosť vášho obsahu.

Facebook Insights

Facebook Insights je nástroj, ktorý ponúka podrobné štatistiky a analýzy pre stránky na Facebooku. Tento nástroj poskytuje cenné informácie o vašej cieľovej skupine, angažovanosti, dosahu a úspešnosti vášho obsahu. Ak sa dosah zvyšuje, znamená to, že sa vaše príspevky dostávajú k viacerým ľuďom. Engagement sčítava všetky reakcie, komentáre, zdieľania a kliknutia na odkazy vo vašich príspevkoch. To vám dáva lepšiu predstavu o tom, ako efektívny bol váš obsah pri interakciách s vašimi fanúšikmi.

Instagram Insights

Instagram Insights je nástroj, ktorý poskytuje informácie a analýzy o vašom Instagram účte a príspevkoch. Tento nástroj je dostupný pre podnikateľské účty a umožňuje vám sledovať rôzne ukazovatele, ktoré vám pomôžu analyzovať účinnosť vášho obsahu a zlepšiť svoju stratégiu na Instagrame.

V súčasnosti je však Facebook s Instagramom prepojený, preto je najlepším spôsobom sledovania účinnosti vášho obsahu navštíviť Meta Business Suite, kde nájdete všetky analýzy pod jednou strechou a viete spravovať vaše sociálne siete v pohodlí jednej platformy.

To, ako merať a vyhodnocovať účinnosť vášho obsahu na sociálnych sieťach nie je veda. V tomto článku ste mohli zistiť, aké kľúčové metriky používať na meranie účinnosti obsahu, ako prebieha rôzne testovanie obsahu, či ako sa účinnosť vyhodnocuje. Pokiaľ budete pravidelne sledovať údaje o vašom obsahu, je pravdepodobné, že dokážete prinášať relevantný obsah, ktorý bude na mieru šitý pre vašu cieľovú skupinu.