Ako optimalizovať vaše reklamy na Google Ads

Možno sa pýtate, prečo je tak dôležité optimalizovať kampane Google Ads? Odpoveď je jednoduchá a logická. Rovnako ako pri správe všetkých PPC reklám, optimalizácia zaisťuje, že reklamou vedome zacielite na správne cieľové publikum, v správnom čase a so správnym produktom.

V priebehu rokov Google aktualizoval svoje rozhranie, pridal nové metriky, odstránil iné a urobil výrazný krok smerom k automatizácii. Všetky tieto zmeny môžu spôsobiť, že správcovia reklám budú trochu zmätení, pokiaľ ide o kroky, ktoré by sa mali vykonať pri vykonávaní zmien a optimalizácií účtov a kampaní.

Zjednodušene povedané, optimalizácia reklám prostredníctvom Google Ads je proces prezerania údajov vášho účtu a vykonávania zmien na zabezpečenie optimálnej výkonnosti. Vzhľadom na to, ako rýchlo sa mení prostredie digitálneho marketingu, môžu nastavenia, ktoré si držali optimálny výkon minulý mesiac (alebo dokonca minulý týždeň), zaostávať v porovnaní s optimálnym výkonom dnešného dňa. My však vieme, že pár zmien vo vašej prebiehajúcej kampani dokáže priniesť opäť priaznivé výsledky.

Sledujte hlavné metriky konverzie vašich kampaní

Pravdepodobne jednou z najdôležitejších skupín metrík na sledovanie v službe Google Ads sú vaše konverzie a všetky metriky súvisiace s touto hodnotou. Určite by ste boli prekvapení, koľko účtov si pravidelne svoje konverzie nesleduje. Tieto metriky sú pilierom pre mnohé analýzy vašej kampane, preto sa uistite že sú nastavené správne. Prípadne ich môžete tiež otestovať.

To, či sa kampaň skutočne oplatí, zistíte vďaka metrike „cena v poradí / konverzia“ (queve cost / conversion). Táto metrika vám umožňuje posúdiť, do akej miery je kampaň efektívna pri získavaní konverzií na základe sumy, ktorú skutočne miniete na ich získanie.

Zacieľte na longtailové kľúčové slová

Pri spustení PPC kampane, jedna z prvých vecí, ktorú musíte urobiť, je zacieliť na konkrétne kľúčové slová. Tento výber musí byť však dôkladný. Namiesto toho, aby ste sa zamerali na krátke, jednoslovné kľúčové slová, skúste uprednostniť dlhšie frázy, ktoré majú aj niekoľko slov.

Vďaka longtailovým kľúčovým slovám dokážete zvýšiť konkrétnosť vyhľadávania u užívateľov, vďaka čomu dokážete zacieliť na konkrétnu cieľovú skupinu. Väčšia špecifickosť longtailových kľúčových slov tiež znamená, že na ne má tendenciu zacieliť menej vašej konkurencie, čo vám dáva viac šancí získať pre tieto výrazy vysoké hodnotenie.

Pridajte negatívne kľúčové slová

Jedným z najlepších prehľadov na optimalizáciu ceny / konverzie je prehľad hľadaných výrazov. Kľúčové slová nájdete v sekcii „Kľúčové slová“ na svojej domovskej stránke Google Ads. Negatívne kľúčové slová slúžia na vytriedenie fráz a slov, na ktoré sa vaša reklama nemá zobrazovať. Sú vhodné najmä v prípade, že máte množstvo pozitívnych slov vo voľnej zhode.

Ako teda zabezpečíme, aby sa naše reklamy počas prebiehania kampane nezobrazovali v tejto situácii, a čo je dôležitejšie, aby sme za kliknutie neplatili? Jednoducho negatívne kľúčové slová pridáme do zložky, ktorú nájdete v Google Ads pod kľúčovými slovami s názvom „negatívne kľúčové slová“.

Otestujte všetky varianty reklamy na Google Ads predtým, ako sa rozhodnete do nich investovať

Vieme, že predtým, než investujeme množstvo peňazí do akejkoľvek PPC kampane, musíme ich otestovať na menších rozpočtoch, následne optimalizovať a v prípade pozitívnych výsledkov rozpočet navýšiť.

So službou Google Ads to nie je nijak inak. To znamená, že môžete otestovať svoju kampaň na rôznych reklamných miestach, aby ste zistili, či bude mať značný výkonnostný potenciál. Najjednoduchším spôsobom teda je, že ju otestujete pomocou jednotlivých variácií reklamy, ako sú nadpisy, popisy či rôzne umiestnenia reklamy.

Sledujte mieru prekliknutia reklamy (CTR)

Miera prekliknutia je dôležitým parametrom našich reklám. Táto metóda zahŕňa analýzu prehľadu hľadaných výrazov s cieľom optimalizovať časti reklám, ako sú nadpisy a obsah. V prípade, že vám bežia dve podobné kampane s cieľom opätovného zacielenia na danú cieľovú skupinu, môžeme pomocou CTR zistiť, ktorá z nich dosahuje lepšiu výkonnosť.

Úspešnosť reklám sa určuje pomerom kliknutí a zobrazení. Ak vám jedna reklama vykazuje lepšie hodnoty ako druhá, je logické menej výkonnú reklamu pozastaviť a investovať do tej, ktorá vám prináša pozitívne výsledky.

Existuje mnoho spôsobov, ako zefektívniť a optimalizovať reklamy prostredníctvom Google Ads. V tomto článku sme vám predstavili tie najdôležitejšie, o ktoré by ste sa mali zaujímať. Nezabudnite svoje kampane pravidelne sledovať a analyzovať ich výkonnosť. V prípade potrieb ich optimalizujte, aby vám neustále vynášali zisky. Na to, aby kampaň fungovala, potrebujete sa orientovať v správe Google Ads, ako aj v metrikách, ktoré sú pre kampane veľmi dôležité. V prípade, že chcete prenechať optimalizácie kampaní prostredníctvom Google Ads v rukách profesionálov, obráťte sa na nás.