Integrácia Facebook Conversion API do WooCommerce

V minulom článku sme sa rozprávali o novom spôsobe sledovania udalostí a konverzií prostredníctvom Facebook CAPI.

V dnešnom článku si priblížime možnosti integrácie do WooCommerce webov.

Pôvodný systém sledovania pracoval s tým, že na úrovni prehliadača odosielal konkrétne eventy prostredníctvom pixelu z reklamného účtu do Facebooku a na úrovni účtu bolo možné tieto aktivity vyhodnocovať. Po nadchádzajúcich zmenách však bude tento systém sledovania obmedzený a pri použití AdBlocku dokonca nemusia byť eventy odoslané vôbec. To môže sposobiť vážne problémy pri vyhodnocovaní efektivity a pri optimalizácií na konverzie.

 

Ako je teda možné implementovať Conversions API?

V prvom kroku je potrebné si vybrať rozsah integrácie. V prípade, že simultánne existuje Facebook Pixel a Facebook Conversion API, môžeme integráciu rozdeliť do 3 základných úrovní:

  • server only

Tento typ impelemntácie funguje len na úrovni Facebook Conversion API a odosielanie eventy priamo do Facebooku. Je to funkčné, ale avšak Facebook preferuje browser-side event aj v prípade, že doletí do 5 minút po priamom evente. V tomto bode je rovnako dôležité povedať, že pri prijme dát sa rozlišujú užívateľské a custom parametre.

  • rozdelenie na upper a lower funnel

Toto je lepšie riešenie, ale nie dokonalé. Rozdelenie na upper a lower funnel Vám pomôže oddeliť typy udalostí. Do upper-funnel môžeme zaradiť PageView, ViewContent a podobne. Tieto môžeme odosielať prostredníctvom Facebook Pixelu. Lower-funnel eventy ako napríklad Purchase by sme odosielali cez Facebook Conversion API. V tomto bode sa môže stať, že nám bude dochádzať k duplicitám.

  • odporúčaný postup

Odporúčaný postup je odosielať všetky eventy cez Facebook Pixel a cez Conversion API simultánne s rovnakými ID. Ak používate pixel (čo pravdepodobne áno), odporúčame doplniť Facebook Conversion API. Simultánne nastavenie oboch nástrojov Vám umožní vyťažiť aktuálne maximum z optimalizácie dát. Browser-pixel má dnes niekoľko výhod, ako napríklad prístup ku cookies 3. strán na niektorých prehliadačoch, čo je v princípe najlepší spôsob identifikácie užívateľa. Po druhé, odosiela real-time dáta. Pre implementáciu na úrovni servera bude potrebné vygenerovať unikátne ID pre každý event. Odporúčame použiť napr. časovú značku + vlastný identifikátor. Toto unique ID bude odoslané prostredníctvom pixelu a aj Conversion API. Oba nástroje budú mať rovnaké ID.

Dôležitým bodom je nastavenie, aby neboli eventy duplikované. Duplikácia spôsobí zhoršenie výstupných dát a horšiu optimalizáciu na konverzie. Ak Facebook dostane 2 eventy, ktoré majú rovnaký názov a ID (o ID sme si povedali vyššie), bude ignorovať event, ktorý bol poslaný neskôr.

Ku dňu 26.1.2021 Facebook preferuje browser-event s 5 minutovým oknom, t.j. browser event bude vždy preferovaný ak príde do 5 minút po. Pravdepodobne sa to zmení, preto časová poznámka na začiatku.

Bezpečnosť odosielaných dát

V rámci nástroja Payload Helper je možné otestovať a odkontrolovať štruktúru svojich dát. Niektoré dáta – ako napríklad IP zákazníka – by nemali byť hashované. Naopak, dáta, ktoré sa používajú napr. pri dynamic ads, odporúčame hashovať a neposielať ich v plain texte.

Pre integráciu celého ekosystému sa odporúčame zamerať na Facebook Business SDK pre Facebook Conversion API, kde je v dokumentácií konkrétne vrátane príkladov popísané, ako by mali vyzerať dané curl requesty pre eventy.

Ak ste po prečítaní tohto článku v pomykove, kontaktujte nás, konzultácia je bezplatná a radi Vás nasmerujeme k úspešnej integrácií