Case study – energetickesluzby.sk

Realizácia webu na systéme WordPress na mieru
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo redizajnovať pôvodnú webstránku a doplniť potrebné funkcie. Web beží na systéme WordPress, kde sme však kládli zvýšený dôraz na zabezpečenie.

Vo výberovom konaní sa okrem nás stretlo niekoľko ďalších firiem špecializovaných na WordPress. Naša sútažná grafika však zaujala a dostali sme možnosť odprezentovať našu ponuku osobne.

Na prekvapenie sme pri projekte mali relatívne voľnú ruku, museli sme sa pridržiavať len dizajn manuálu, farieb a fontov.

Tvorba webu prebiehala po celý čas na subdoméne, ku ktorej mal klient plný prístup. Počas tvorby webu sme niekoľkokrát pripomienkovali jednotlivé sekcie a operatívne menili zadanie.

Ďakujeme za príležitosť podieľať sa na výnimočnom projekte…

Finálne testovanie webu odhalilo drobné nedostatky v responzivite, ktoré sme operatívne zapracovali.

Aktuálne pracujeme na aktualizáciach a plynulej prevádzke webu.

Po vytvorení štruktúry webu sme prešli ku presunu obsahu webu. Vytvorili sme štýlovanie pre klienta tak, aby každý ďalší statický obsah mohol byť tvorený jednoducho s vopred uloženými nadpismi, zarovnaniami, fontami.

Zaujalo Vás toto riešenie?
Spýtajte sa nás