Case study – kovovaslamka.sk

WooCommerce
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo vytvoriť užívateľsky príjemný a funkčný e-shop s unikátnou grafikou, ktorý predáva len 3 produkty.

Po vypočutí potrieb klienta sme spracovali grafický návrh, ktorý bol odprezentovaný na osobnom stretnutí. Grafický návrh pozostával z grafiky hlavnej stránky, produktovej stránky, vybraných fontov a farieb. Rovnako sme sa venovali návrhu logotypu.

Web je postavený na WordPresse, má vlastné skladové hospodárstvo, platobnú bránu, veľkoobchod, export pre kuriéra či poštu a export do fakturačného systému s automatickým odosielaním faktúr.

Výzvou bolo preniesť unikátnu grafiku webu aj na mobilné zariadenia. Vytvorením krátkej survey sme na pár krokoch odkomunikovali celú myšlienku produktu.

Vytvorením krátkej survey sme na pár krokoch odkomunikovali celú myšlienku produktu.

Pre web sme použili jednu z našich vopred pripravených šablón, ktorej jadro vychádza z multipurpose tém. Grafika elementov bola nasadená z vopred prirpaveného grafického návrhu.

Celý workflow webu umožňuje klientovi vybaviť objednávku na 1 klik, vytvoriť faktúru, pripraviť štítok a objednávku odoslať. Zákazník je o celom procese vrátane sledovacích čísiel informovaný priebežne.

Uvedenú survey sme nakoniec preniesli aj do desktop verzie, nakoľko myšlienka v kombinácií s jednoduchým typom komunikácie bolo presne to, čím osloviť cieľovú skupinu.