podnikatelskecentrum.sk

Identifikácia klienta
Podnikatelskecentrum.sk je najväčším blogom o podnikaní na Slovensku. Prehľadné kategórie a rýchly systém filtrácie noviniek poskytuje denný prehľad dôležitých udalostí v podnikateľskom prostredí.
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo redizajnovať najväčší blog o podnikaní na Slovensku. Web je napojený na affiliate, poskytuje a predáva reklamné plochy, na e-shop s doplnkovými produktami.

Pre web sme použili čistú jednoduchú tému a celý dizajn sme nasadili na mieru po jeho schválení. Vyvarovali sme sa balastným témam, ktoré negatívne vplývajú na rýchlosť celého webu.

V prvom kroku sme pristúpili k redizajnu a návrhu kompletne novej identity a rebrandu z Biznisklub na Podnikateľské centrum.

Dominantou webu je pokročilá navigácia prostredníctvom kategórií a podkategórií, ktoré umožňujú filtrovať tisícky článkov prakticky okamžite podľa témy.

Administrácia prispôbosobená na správu rezervácií, súťaží a statického obsahu.

Na webe pokračujeme s aktualizáciami a pravidelným supportom.

Pre každého autora web automaticky generuje UTM link pre sledovanie návštevnosti v Google Analytics. Každý autor si teda môže vyhodnotiť návštevnosť zo svojho zdroja.

Technické riešenie webu umožňuje jednoduchú tvorbu obsahu spolu s preddefinovanými štýlmi pre tlačidlá, fonty, odseky.

Najväčšou výzvou bolo presmerovanie tisícky článkov na novú doménu bez straty organických pozícií a odladenie množstva chýb, ktoré sa časom nazbierali v Google Search Console.

Zaujalo Vás toto riešenie?
Spýtajte sa nás