Case study – schvaluj.online

Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo vytvoriť mikro landing page pre prezentáciu produktu.

Jednoduchá multijazyčná prezentácia na WordPresse, ktorá komunikuje primárne výhody a funkcie aplikácie. Využitie firemnej identity a farieb je samozrejmosťou.

Vygenerované leady sa automaticky prenášajú do CRM v požadovanom formáte a rovnako sa zálohujú aj do Google Sheets.