Case study – topski.sk

Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo zoptimalizovanie reklamných kampaní na Google a na Social Media.

Analýzou kľúčových slov a daného segmentu sme si po rozhovore s klientom odfiltrovali kľúčové kategórie pre inzerciu. Využili sme primárne vyhľadávaciu, obsahovú a shopping kampaň. Počas 3 ročnej spolupráce sa celkový počet výnosov zvýšil o cca 60%.

Rozdelením kampaní podľa typu zhody a podľa zariadenia sme odhalili úspešné, ale aj neúspešné kampane.

Vďaka pokročilej analytike sme odhalili viacero UX problémov na webe, ktoré sa počas rokov odladili až do finálnej formy.

Výkonnosť kampaní sa zvýšila o viac ako 110%, čím sme dosiahli celkové navýšenie na všetkých frontoch.

Úpravu XML feedu realizujeme v našom vlastnom validátore.

Google Ads sa stal primárnym zdrojom návštev a konverzií počas sezóny. Vďaka odladeným kampaniam sme mohli nasadiť nové formáty a stále sa vmestiť do vopred stanoveného budgetu s pozitívnym PNO.

Propagácia v obsahovej sieti bola značne zanedbaná, preto sme pripravili mikrokampane, ktoré komunikovali výhody obchodu (doručenie, cena, rýchlosť) a nasadili ich na cieľovú skupinu použitím systému AOL.