Príklady dobre vyzerajúcich emailov

Napísať email nie je žiadna veda. No napísať prehľadný, ľahko čitateľný a pútavý mail dá niekedy skutočne zabrať. Prvý dojem pri komunikácií so zákazníkmi môže znamenať rozdiel medzi úspechom a fiaskom, preto sú vzhľad a prezentácia emailov nevyhnutnými faktormi. Dobre vyzerajúce emaily nie len upútajú pozornosť, ale aj vyvolajú dôveru a záujem vo vašej cieľovej skupine. Úspešný email marketing a kampane tohto druhu sú z veľkej časti závislé na dobre vyzerajúcich firemných emailoch. Ako by však mali vyzerať?

Základ každého dobrého emailu

Každý jeden email, i ten krátky, by mal mať danú štruktúru, aby pôsobil prehľadne a slová sa v ňom nestrácali. Medzi tie najhlavnejšie časti patria:

  • Predmet emailu – stručný, no zároveň výstižný text, ktorý o samotnom obsahu prezradí to najhlavnejšie.
  • Úvod – patrí vždy osloveniu.
  • Jadro – obsah emailu, ktorý je vhodné členiť do kratších odsekov.
  • Záver – patrí poďakovaniu, pozdravu či kontaktným údajom, no ideálne všetkými tromi prvkami.

Prvky dobre vyzerajúcich emailov, ktoré vás odlíšia

Niekedy jednoducho samotný text nestačí. Preto myslite na to, že ľuďom chodí niekoľko mailov denne podobných tomu vášmu. Aj email marketing je marketing, preto sa určite chcete predať, vystúpiť z davu a poskytnúť zákazníkovi zážitok aj pri vašej komunikácií. Prečítajte si, aké prvky by ste mali zahrnúť do vášho nasledujúceho mailu, aby pôsobil profesionálne a zaujímavo zároveň.

Správne rozloženie objektov

Vizuálna variabilita a priestor medzi prvkami sú kľúčové pre estetický dizajn každého emailu. Obrázky by mali byť umiestnené tak, aby dopĺňali text a podporovali jeho význam. Negatívny priestor (biely priestor) medzi objektmi zabezpečuje, že email nepôsobí príliš preplnene a umožňuje príjemcom ľahko sa zorientovať.

Hlavné myšlienky by mali byť prezentované vo výrazných nadpisoch a stručných úvodných odsekoch, čím umožnia rýchle porozumenie obsahu. Dôležité informácie by mali byť umiestnené na strategických miestach, kde budú príjemcovia prirodzene sústredení. CTA (call-to-action) tlačidlá je vhodné umiestniť na viditeľné miesta s dostatočným odstupom od ostatného textu.

Kvalitné obrázky a grafické prvky

Kvalitné obrázky a grafické prvky majú kľúčový vplyv na celkový vizuálny dojem emailov a môžu podnietiť záujem príjemcov o obsah. Dôležité je dbať na optimalizáciu veľkosti obrázkov a grafických prvkov, aby sa zabezpečilo rýchle načítanie emailu a minimalizovala pravdepodobnosť problémov s doručením (niektoré emailové platformy sú limitované na veľkosť obsahu jednej správy, ako napríklad Gmail – 25 MB). Obrázky a grafické prvky môžu byť prispôsobené firemnému vizuálu, čo zvyšuje konzistentnosť značky a umožňuje príjemcom okamžite vás identifikovať.

Čitateľný a vhodne zvolený font

Pri výbere fontu je dôležité zvážiť niekoľko faktorov. Prvým z nich je čitateľnosť. Font by mal byť dostatočne čitateľný aj v menších veľkostiach, čo umožní príjemcom bez námahy prečítať obsah.

Okrem toho je potrebné zvážiť aj kontext a vhodnosť fontu. Pre seriózne a profesionálne emaily môže byť vhodné zvoliť klasickejší a neutrálny font, zatiaľ čo pre kreatívne kampane môžete zvážiť viac experimentálny font, ktorý zaujme a vystihuje štýl vašej značky.

Pôsobivý dizajn hlavičky a päty

V hlavičke by mali byť jasne umiestnené logo a názov vašej firmy. Vhodným spôsobom sa dá využiť aj priestor pre krátky a výstižný titulok, ktorý naznačuje tému emailu. Farebná paleta by mala byť zladená s firemnými farbami a prípadné obrázky by mali byť relevantné, vysoko kvalitné a podporovať hlavnú myšlienku emailu.

Päta emailu je ideálnym miestom pre dôležité informácie. Tu môžete umiestniť odkazy na sociálne siete, kontaktné informácie alebo dodatočné odkazy. Dizajn päty by mal byť harmonický s hlavičkou, vytvárajúc tak jednotný celok. Zároveň by však nemal byť príliš preplnený, aby sa zachovala prehľadnosť.

Dobre vyzerajúci email spája viac než len gramatiku a štylistiku textu. V tomto článku ste mohli vidieť, že záleží na skutočných maličkostiach, ktoré dokážu prijímateľa mailu ohúriť a prinútiť ho prečítať si obsah prijatej správy.