Ako efektívne riadiť vaše sociálne siete

Správa sociálnych sietí je neoddeliteľnou súčasťou interakcie s cieľovým publikom vašej značky, ako aj prezentácie vašich produktov či služieb. Osvojenie si osvedčených postupov na správu firemných účtov na sociálnych sieťach vám môže pomôcť vybudovať si stálu komunitu ľudí, zvýšiť návštevnosť webu či zlepšiť organickú návštevnosť vášho profilu. Správa sociálnych sietí si vyžaduje stratégiu, hĺbkové pochopenie vášho zamerania, a tiež poznanie cieľového publika. V neposlednom rade je potrebné vytvárať relevantný obsah, ktorý si vaši sledovatelia zamilujú. Ak teda chcete, aby ste z vašich profilov na sociálnych sieťach vyťažili čo najviac, inšpirujte sa tipmi, ktoré nájdete v tomto článku.

Prečo je správne riadenie sociálnych sietí dôležité?

Správa sociálnych sietí pomáha analyzovať základné prvky pôsobenia na rôznych platformách, vrátane Facebooku, Instagramu, Linkedinu a mnohých ďalších. Efektívne riadenie svojich účtov ponúka mnoho výhod, vrátane nákladovej efektívnosti, dosahu, brandingu, či všeobecne marketingu.

Nákladová efektívnosť

Sociálne siete sú nízkonákladovou metódou pre interakciu s existujúcimi sledovateľmi či zákazníkmi, alebo pre oslovovanie nových ľudí. Na väčšine platforiem za vytvorenie účtu neplatíte, a už vopred vieme povedať, že je na nej množstvo ľudí, ktorí môžu patriť do vašej cieľovej skupiny.

Dosah

Dosah je jednou z dôležitých faktorov, ktoré sú pozitívom sociálnych sietí. Či už ide o dosah organický alebo platený, môžete si byť istí, že správnou stratégiou ľudia prídu, a tých, ktorých váš obsah osloví, naďalej zostanú vašimi sledovateľmi.

Branding

Prezentácia v online prostredí pomáha vytvárať značku spoločnosti prostredníctvom interakcií s cieľovým publikom. Takto si viete vybudovať komunitu ľudí, vytvárať pozitívny obraz vašej značky a prezentovať svoje produkty cieľovej skupine.

Marketing

Dosah s minimom nákladov, ktorý tieto platformy poskytujú, robí zo sociálnych sietí vyhľadávaný marketingový nástroj. Sociálne médiá generujú potenciálnych zákazníkov a odporúčajú im vaše príspevky, ktoré ich môžu zaujať, čím sa môže zvýšiť váš dosah, i potenciál ziskov.

1. Pochopte miesto vašej značky a poznajte vaše cieľové publikum

Značka reprezentuje identitu vašej spoločnosti, vrátane vášho poslania, vízie, hodnôt, loga, či recenzií zákazníkov. Pochopenie toho, čo vaša spoločnosť znamená a čo predstavuje pre verejnosť, je kľúčom k úspešnému riadeniu vašich sociálnych sietí.

Poznať vaše cieľové publikum je rovnako dôležité. Pri vytváraní obsahu na sociálnych sieťach by ste mali vedieť, na koho chcete cieliť. Či už ste malá firma, ktorá pôsobí lokálne, alebo veľká spoločnosť s celoslovenským alebo medzinárodným pôsobením. Pri správe obsahu sociálnych médií nemusí byť cieľovým publikom iba skupina ľudí, pre ktorú spoločnosť navrhla svoje služby. Môže zahŕňať aj používateľov sociálnych médií, ktorí by mohli mať záujem o váš obsah. Oslovenie týchto ľudí a zamýšľaného cieľového publika môže maximalizovať ROI (return on investment) spoločnosti pre sociálne médiá.

Pri výbere cieľového publika myslite na nasledovné faktory:

 • Demografické: vek, pohlavie, zamestnanie, rodinný stav či vzdelanie
 • Geografické: mesto, okres, kraj či štát
 • Záujmové: záľuby, zábava a čokoľvek, čo spája vašu cieľovú skupinu s vašim podnikaním
 • Výzvy: bojuje s vašimi ideálnymi tvárami zákazníkov

Pre lepšie pochopenie cieľového publika je možné vytvoriť persóny, ktoré charakterizujú vášho preferovaného zákazníka. Persóny môžu byť rozdelené na dve alebo tri – primárnu, sekundárnu a terciárnu. Primárna persóna je ideál vášho zákazníka, ktorý presne vyhľadáva produkty alebo služby, ktorý ponúkate. Sekundárna persóna je peróna, ktorá má záujem o produkty alebo služby, ktoré ponúkate, ale stále má otvorené dvere pre iné možnosti. Terciárna persóna je okrajová persóna a zvyčajne charakterizuje vonkajšiu verejnosť. Táto persóna nie je povinnosťou pri vytváraní cieľového publika.

2. Stanovte si ciele pre sociálne siete

Stanovenie cieľov pomáha pri spravovaní účtov sociálnych sietí a poskytuje tiež metriku vašej aktívnosti. Ciele vám môžu pomôcť udržať váš rozpočet a viesť vás k úspechu. Vo fáze stanovenia cieľov sa držte skratky SMART:

 • S – specific (konrétny) = presná definícia cieľa
 • M – measurable (merateľný) = použite metriky na sledovanie cieľa (dosah, interakcie,…)
 • A – achievable (dosiahnuteľný) = uistite sa, že je cieľ možné splniť, či už z pohľadu času alebo financií
 • R – realistic (reálny) = nadväzuje na predošlú podmienku
 • T – time (časovo zrealizovateľný) = dajte cieľu časový rámec, v ktorom je možné ho splniť

3. Zapojte vaše publikum

Zapojenie publika na sociálnych sieťach je dôležité pre budovanie vzťahu so zákazníkmi. Spoločnosti, ktoré tento bod pravidelne vykonávajú, poskytujú lepšiu zákaznícku skúsenosť, čo koniec koncov môže zvýšiť zisky. Medzi spôsoby, ako môžete vaše publikum zaujať a zapojiť do vášho obsahu, patria:

 • Pravidelné odpovedanie na otázky v správach a komentároch
 • Pokladanie otázok a očakávanie odpovedí, čím viete získať názory na rôzne veci
 • Vytváranie interaktívneho obsahu vo forme hier, čím si viete udržať ich pozornosť o čosi dlhšie
 • Zorganizujte súťaž o svoje produkty či služby
 • Ponúkajte zľavové kódy, či sezónne akcie
 • Povoľte obsah generovaný publikom
 • Buďte ľudský vo všetkých svojich príspevkoch a interakciách

4. Vytvárajte kvalitný a pútavý obsah

Vaša cieľová skupina sa s väčšou pravdepodobnosťou zapojí do obsahu, s ktorým sa stotožňujú, je kreatívny, informuje a zabáva. V rámci formy obsahu zvážte, aký typ obsahu je ideálny pre akú platformu. Napríklad, dlhšie video je vhodné na YouTube, krátke video môžete publikovať v podobe reelsu na Instagrame, a fotografie sú vhodné ako príspevky na Facebooku a Instagrame.

Spôsob, akým zabezpečiť kvalitný obsah, je zabezpečiť si ľudí, ktorí sa postarajú o jednotlivé prvky správy sociálnych sietí. Ide primárne o:

 • Content manager – človek, ktorý sa rozumie do stratégie a vie, kedy a čo publikovať
 • Content creator – človek, ktorý stojí za tvorbou príspevkov, textov, videí a všetkej grafiky
 • Content editor – človek, ktorý hodnotí obsah z hľadiska presnosti, dizajnu či kvality

V prípade, že chcete kvalitný a profesionálny obsah na svoje sociálne siete, či už pri budovaní značky alebo zvýšení návštevnosti, vyskúšajte to s nami! Na mieru obsahový plán vám dokáže zabezpečiť viac, ako len zaplnenie obsahu na vašich sociálnych sieťach.

5. Analyzujte vaše výsledky

Analýza metrík na sociálnych sieťach je dôležitým krokom na určenie úspešnosti vášho pôsobenia. Nasledovné metriky by mali byť tiež súčasťou vašich cieľov, podľa ktorých viete následne zanalyzovať, či s výsledky analýz pozitívne alebo negatívne. Je vhodné sledovať najmä tieto metriky:

 • Engagement – počet interakcií, ktoré váš obsah získal od používateľov sociálnych sietí
 • Impesie – počet zobrazení vášho obsahu na časovej osi alebo informačnom kanále používateľov
 • Konverzie – miera nákupov používateľov po kliknutí na váš obsah
 • Miera odozvy – čas, ktorý ste potrebovali na odpoveď na správy od používateľov

Cieľom správy účtov spoločnosti na sociálnych sieťach je zaujať čo najväčšiu časť vášho publika a dosiahnuť väčšiu návratnosť vašich investícií. Aby ste sa uistili, že používate sociálne médiá čo najefektívnejšie, vyskúšajte použiť nástroje na plánovanie publikovania, zabezpečiť konzistenciu, sledovať trendy, recyklovať obsah, publikovať každodenne či rozprávať príbehy.