MG-service.sk

Identifikácia klienta
Sme najväčšia spoločnosť na Slovensku, špecializujúca sa na Zdravotný dohľad (formou PZS), Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), Ochranu pred požiarmi (OPP), Ochranu osobných údajov (GDPR), Odpady, Registratúru a Civilnú ochranu.
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo pripraviť redizajn webového riešenia s dôrazom na generovanie leadov pre jednotlivé B2B služby.

Dizajn webu bol navrhnutý kompletne na mieru a bol pripravený skrz Elementor, aby si klient vedel operatívne obsah upraviť po vlastnej osi.

Web jednoducho komunikuje portfólio služieb a produktov, umožňuje rýchly kontakt a stiahnutie prípadovej štúdie. Obľúbenou časťou sú interaktívne dotazníky, kde si zákazník overí svoje znalosti v oblasti a získa obsah zdarma.

Jednoduchý, ale príjemný a čistý dizajn vychádzal už z definovanej identity farieb a fontov.

Bezúdržobový, jednoduchý, custom dizajn web, ktorý je pripravený na generovanie leadov.

Web po technickej stránke spĺňa posledné Web Vitals, load jednotlivých podstránok je prakticky okamžite aj na zdieľanom hostingu.

Zaujalo Vás toto riešenie?
Spýtajte sa nás