nupo.sk

Identifikácia klienta
Nupo je unikátna dánska diéta úspešná v mnohých európskych krajinaćh s klinicky overiteľnými výsledkami.
Zadanie klienta
Zadanie klienta bolo spravovať web nupo.sk a pripraviť performance aktivity primárne na sociálnych sieťach a Google.

Web beží na komplexnom WP riešení spoločnom pre celé NUPO s možnosťou customizácie functions.php pre každú konkrétnu krajinu s konkrétnym správcom.

V prvom kroku sme pristúpili k príprave marketingových materiálov, bannerov, USP, katalógov, príprave vyhľadávacích i shopping kampaní.

Pre social media sme zvolili social-proof kampane, ktoré komunikovali hlavne príbehy pred-po a relevantné premeny jednotlivcov s možnosťou prihlásiť sa ako “test person”.

Správa komplexného WP webu a pravidelne dosahované výsledky vďaka performance kampaniam na Google i social media.

Na webe pokračujeme s aktualizáciami a pravidelným supportom.

Nupo sa i vďaka offline kampaniam v DM drogérií – ochutnávky, zastabilizovalo medzi ostatných hráčov v segmente diéty a zdravej stravy.

Zaujalo Vás toto riešenie?
Spýtajte sa nás