Ako zvýšiť presnosť emailovej kampane

Spustili ste emailovú kampaň, no neviete, ako presne zacieliť na odoberateľov? Stáva sa to často, no so správnymi krokmi dokážete z vašej kampane vyťažiť maximum. Emailová kampaň je postavená najmä na obsahu a odoberateľoch. Ak dosahujete nízke hodnoty akcií z vašej kampane, je potrebné upraviť niektoré nedostatky, ktoré sme pre vás zhrnuli v tomto článku. Venujte pozornosť všetkým bodom a zistite, kde zaostávate práve s vašou emailovou kampaňou.

Segmentácia a zadefinovanie cieľových skupín

Definovanie presných demografických údajov o cieľových skupinách je kľúčovým prvkom pre zvýšenie presnosti emailovej kampane. Analyzovať históriu nákupov a interakcií s predchádzajúcimi emailovými kampaňami vám pomôže identifikovať charakteristiky správania jednotlivých cieľových skupín. Rovnako tiež môžete vytvoriť persóny pre každú cieľovú skupinu, vďaka čomu dokážete zistiť, aká forma emailu je najviac atraktívnejšia pre vaše publikum.

Segmentácia je úzko spojená s cieľovými skupinami a dokáže zosilniť úspešnosť kampane. Využitie analytických nástrojov na sledovanie výkonu jednotlivých segmentov umožňuje identifikovať, ktoré skupiny dosahujú najlepšie výsledky a následne upraviť stratégiu segmentácie pre lepšie využitie zdrojov.

Stavte na personalizáciu

Hlavné 3 dôvody na používanie personalizácie v e-mailovom marketingu sú zvýšená miera otvorenia emailu (82 %), vyššie CTR (75 %) a lepšia spokojnosť zákazníkov (58 %). Personalizácia má mnoho podôb. Najčastejšie je v podobe oslovenia odoberateľa jeho menom, čím navodzujete pocit, že email je adresovaný práve jemu. Personalizáciu tiež podporíte lákavými nadpismi ako „Vybrali sme pre teba“ alebo „Mohlo by sa Vám hodiť“.

Pripravte si kategórie emailov

Vytvorenie jasne definovaných kategórií pre emailovú kampaň umožní lepšiu organizáciu obsahu a jeho cielenie na špecifické záujmy alebo potreby jednotlivých odoberateľov. Rozdelenie emailov do tematických kategórií, ako sú novinky, ponuky, vzdelávacie obsahy alebo správy o udalostiach, umožňuje zákazníkom ľahšie identifikovať relevantný obsah. Zameranie sa na sezónne alebo aktuálne trendy pre vás vytvára príležitosť pre rýchle a presné doručenie obsahu, ktorý zodpovedá momentálnym záujmom vašich odberateľov.

Majte responzívny dizajn

Odoberatelia, ktorí dostávajú vaše reklamné e-maily, ich prehliadajú na rôznych zariadeniach. Preto je dôležité zabezpečiť, aby sa e-maily správne zobrazovali na všetkých zariadeniach, vrátane počítačov, tabletov a mobilných telefónov. Nepremeškajte príležitosť osloviť zákazníkov kvôli problémom so správnym zobrazením emailu.

Nezabúdajte na CTA

Dôkladne premyslené a pútavé “Call to Action” (CTA) tlačidlá v emailovej kampani zvyšujú pravdepodobnosť, že príjemcovia vykonajú požadovanú akciu, čím sa zlepší celkový výkon kampane. Umiestnenie CTA tlačidiel vo viditeľnej časti emailu, ako aj ich strategické rozmiesťovanie v rámci obsahu zabezpečuje, že odoberatelia ich ľahko nájdu a budú sa k nim pohodlne dostávať. A/B testovanie rôznych verzií CTA tlačidiel, ako aj ich pozícií a textov, vám môže poskytnúť informácie o tom, aké zmeny ovplyvňujú účinnosť kampane a pre zvýšenie presnosti a konverzií ich môžete optimalizovať.

Monitorujte a analyzujte

Aby ste zvýšili presnosť a účinnosť svojej emailovej kampane, je nevyhnutné uskutočňovať pravidelný monitoring a dôkladnú analýzu výkonu kampne. Týmto spôsobom budete schopní identifikovať úspešné prvky kampane a zároveň identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú zlepšenie. Sledovanie správania odoberateľov po kliknutí na CTA tlačidlá vám poskytne lepšie pochopenie ich záujmov a umožní vám prispôsobiť obsah budúcich emailov tak, aby bol zameraný na ich konkrétne potreby.

Tak, ako to pôjde s emailovou kampaňou teraz? Veríme že oveľa lepšie. Zvýšiť presnosť kampaní sa dá, a vieme o tom svoje. Ak však chcete poradiť so správou vašej mailovej kampane, alebo chcete spustiť novú kampaň bez zbytočných starostí či obáv z úspešnosti, neváhajte sa obrátiť na náš tím, ktorí sa postará o všetko do najmenších detailov.