Ako nájsť najlepší čas na odosielanie e-mailov?

Nechceme vás zavádzať, preto vám rovno na začiatku povieme, že najlepší čas na odosielanie e-mailov neexistuje. Čo však existuje, sú rozdiely v čase odosielania e-mailov, ktoré závisia na odvetví, publiku či cieľov, ktoré od e-mailov očakávate. Práve preto doposiaľ nikto neurčil ten pravý čas na odosielanie propagačných e-mailov.

Základom zdokonaľovania e-mailovej interakcie je testovanie toho, čo na vaše publikum funguje a čo nie. Testovať pritom treba vo všetkých aspektoch, ako je deň a čas odoslania, predmety e-mailu, kópie či dokonca grafický dizajn. Najlepší spôsob, ako funkčnosť aspektov otestovať, je podrobiť obsah e-mailov A/B testovaniu.

Čo je A/B testovanie

A/B testovanie je metóda, ktorá porovnáva dve alebo viac verzií webových stránok, e-mailov alebo iných marketingových nástrojov s cieľom zistiť, ktorá verzia dosahuje lepšie výsledky. Pri A/B testovaní e-mailov sa rozdelia odoberatelia mailu na dve testovacie skupiny, pričom každej skupine je zobrazená iná verzia správy. Ako však dosiahnuť, aby bolo A/B testovanie čo najspoľahlivejšie?

Proces A/B testovania

Proces A/B testovanie zahŕňa niekoľko činností, ktoré sú rovnako dôležité pre žiadané výsledky, ktoré od testov očakávame. Okrem samotného obsahu sú dôležití aj odberatelia, ktorí sa na testovaní podieľajú. Poďme sa pozrieť na to, ako vykonať A/B testovanie od samotného začiatku.

Segmentujte si zoznam odberateľov e-mailu

Ako sme už spomínali, na to aby A/B testovanie fungovalo, potrebujeme dve alebo viac skupín odberateľov, ktorí budú našimi vzorkami pri porovnávaní výsledkov. Vašich odberateľov si môžete do menších skupín rozdeliť podľa demografických údajov, typu podnikania, nákupného správania či geografickej polohy.

Vytvorte hypotézu

Tvorba hypotézy býva často zanedbávaným krokom, no pre tento typ testovania slúži ako kvalifikovaný odhad. Môžete napríklad kvalifikovane odhadnúť, aký by bol výsledok zmeny času odosielania uvítacích e-mailov, ale aj ďalšie iné faktory, ktoré vás zaujímajú. Všetky hypotézy by však mali byť SMART – konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo ohraničené.

Rozdeľte jednotlivé segmenty na skupiny A a B

Na to, aby ste vedeli overiť hypotézu, je potrebné si odberateľov, ktorí už sú zadelení do segmentov, rozdeliť ešte raz v rámci segmentov. V jednotlivých segmentoch tak vznikne kontrolná skupina „A“ a testovacia skupina „B“. Segmenty je potrebné na tieto skupiny podeliť náhodne, aby sa nestalo, že dosiahnete skreslené výsledky jedným alebo druhým smerom.

Vytvorte testovacie variácie e-mailov

Testovať dokážete skutočne množstvo atribútov v rámci e-mailov – headliny, reklamné texty, obrázky, CTA texty a buttony, predmety, čas odosielania či výber samotných odosielateľov. Pokiaľ chcete zistiť práve správny čas na odosielanie uvítacích e-mailov, odošlite jeden v čase, kedy zvyčajne odosielate e-maily a jeden v čase, ktorý odráža vaša hypotéza. E-mail testovacej skupiny môže byť napríklad 10 minút po prihlásení sa na odoberanie newslettera. Testovať tiež môžete multivariačne, a to tak, že testujete viacero prvkov naraz.

Spustite test na platforme, ktorá dokáže merať výsledky

Keď je všetko pripravené, je čas na spustenie testovania. Pokiaľ s testovaním skúsenosti nemáte, neváhajte sa na nás obrátiť. Testovacie e-maily sa musia odosielať cez platformu, ktorá má silný analytický panel, aby ste mohli ľahko merať a hodnotiť výsledky. V analytickom paneli sa sústreďte len na tie premenné, ktoré chcete testovať.

Analyzujte, optimalizujte a skúšajte dokola

Po spustení testovania je správny čas na posúdenie výsledkov, rovnako ako určenie, či bola vaša hypotéza správna alebo nie. Pri analýze si všímajte aj mieru otvorenia e-mailov pre každý segment, aby ste mali čo najpresnejšie výsledky. Ktorákoľvek skupina mala najlepšie výsledky (v tomto prípade mieru otvorenia e-mailu), bola by „víťazom“ testovania.

Pokiaľ sú výsledky stále nejasné, je potrebné testovaciu vzorku optimalizovať a testovať znova, pokým nenájdete najlepšie možné výsledky. Je dôležité, aby ste prispôsobili zmeny každému segmentu publika, pretože optimalizácia e-mailov do značnej miery závisí práve od neho.

Pamätajte, až 91 % spotrebiteľov s väčšou pravdepodobnosťou nakupuje so značkou, ktorá ponúka personalizovaný zážitok. Pokiaľ sa vám v súčasnosti nedarí s e-mail marketingom tak, ako by ste si predstavovali a hľadáte spoľahlivého dodávateľa, ktorý vyrieši všetky problémy týkajúce sa e-mail marketingu, radi vám pomôžeme.